Book direct for 5% off!

Get 5% additional discount based on all promotion rates for all guests who directly book on our website from now till 31 OCT 2017

Check In Date:
Check Out Date:
Adults per room:  
Children :
Access code/IATA code :

 

Security Information

By |October 24th, 2018|

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Khách sạn Cherish Huế không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá […]

Payment Information

By |October 24th, 2018|

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN:

Khách được yêu cầu đặt cọc 5% tại thời điểm xác nhận đặt phòng, phần tiền còn lại sẽ […]

General Regulation

By |October 24th, 2018|

General Regulation

Terms and Conditions

* Cancellation policy: This reservation can not be cancelled or modified.

* Booking policy: Deposit 5 %. Full payment […]

Creative News

Wordpress News

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Khách sạn Cherish Huế không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Khi bạn liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà Cherishhotel.com thu thập bao gồm: Họ và tên, Địa chỉ, Điện thoại, Email.

Phạm vi sử dụng thông tin:

Thông tin của Khách hàng sẽ không […]

Photography News

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN:

Khách được yêu cầu đặt cọc 5% tại thời điểm xác […]

General Regulation

Terms and Conditions

* Cancellation policy: This reservation can not be cancelled or […]

With exclusive modern art design, Cherish bar at 10th floor offers an cozy and […]