Book direct for 5% off!

Get 5% additional discount based on all promotion rates for all guests who directly book on our website from now till 31 OCT 2017

Check In Date:
Check Out Date:
Adults per room:  
Children :
Access code/IATA code :

 

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Khách sạn Cherish Huế không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công […]

Wordpress News

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN:

Khách được yêu cầu đặt cọc 5% tại thời điểm xác […]

General Regulation

Terms and Conditions

* Cancellation policy: This reservation can not be cancelled or […]

Photography News

24 10, 2018

Security Information

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Khách sạn Cherish Huế không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin […]

24 10, 2018

Payment Information

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN:

Khách được yêu cầu đặt cọc 5% tại thời điểm xác nhận đặt phòng, phần tiền còn lại […]

Creative News

24 10, 2018

Security Information

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Khách sạn Cherish Huế không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin […]

24 10, 2018

Payment Information

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN:

Khách được yêu cầu đặt cọc 5% tại thời điểm xác nhận đặt phòng, phần tiền còn lại […]

 

Video News

Off Beat News