Book direct for 5% off!

Get 5% additional discount based on all promotion rates for all guests who directly book on our website from now till 31 OCT 2017

Ngày đến:
Ngày đi:
Người lớn:  
Trẻ em:
Access code/IATA code :

Chính sách và Quy định chung

Quy định chung

Điều kiện và điều khoản

* Chính sách đặt phòng: Đặt cọc 5%. Việc thanh toán sẽ […]

By |October 24th, 2018|Tour|0 Comments|

Thông Tin Thanh Toán

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN:

Khách được yêu cầu đặt cọc 5% tại thời điểm xác nhận đặt phòng, phần tiền […]

By |October 24th, 2018|Tour|0 Comments|

Chính sách bảo mật thông tin

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Khách sạn Cherish Huế không bán, chia sẻ hay trao đổi […]

By |October 24th, 2018|Tour|0 Comments|